JE HART ALS COACH

Hartintelligentie:

de wijsheid van het hart

Veel mensen ervaren steeds meer druk in hun leven.
Zij ‘zitten veel in hun hoofd’. We zijn zo gericht op ons denken,
waardoor de verbinding met ons Hart naar de achtergrond is geraakt.

Je kunt de situatie en de omstandigheden in je leven niet altijd
veranderen, maar wel hoe je je voelt onder deze omstandigheden
en hoe je erop reageert.