Bijeenkomst 3.4

 Creatie vanuit je hart:

het ‘niet-weten’, vertrouwen, overgave, de wijsheid van je hart