Bijeenkomst 3.1

Toen de nachtegaal op de fluit ging
blazen, ging de zang verloren. 

hart

Tao