Bijeenkomst 2.2

Alleen de mensen die we kennen en die ons problemen bezorgen,
geven ons de kans om te oefenen in geduld en tolerantie.

Deze mensen verdienen respect en mogen beschouwd worden als onze leermeesters.

Tenzin Gyatso
(Tibetaanse boeddhistische leider, 14e Dalai Lama)

)